2019. aastal investeerime Viimsi valda 6,5 miljonit eurot!

Hea viimsilane!

Iga elanik tähendab panust valla eelarvesse ning mõjutab otseselt valla arengusuundi ja potentsiaalsete investeerimisprojektide realiseerimist. 67% (~ 21 miljonit eurot) Viimsi valla tulubaasist moodustub Viimsisse registreeritud elanike füüsilise isiku tulumaksust. Seega, kui ei oleks Viimsi valda registreeritud elanikke, poleks Viimsi valda sellisena nagu see on täna – innovaatiline, pidevalt arenev ning kokkuhoidev. Kohalike omavalitsuste lipulaev!

Oma elukoha registreerimiseks on kõige parem aeg just nüüd!

Vaata, millistesse suurematesse objektidesse investeerib Viimsi vald Sinu raha 2019. aastal:

Teehooldus

€ 3,9 miljonit
 • Tolmuvaba katte rajamine
 • Lubja tee - Randvere tee ringristmiku, tunneli ja parkla rekonstrueerimine
 • Reinu tee rekonstrueerimise I etapi lõpetamine
 • Vehema tee rekonstrueerimis- tööde I etapi lõpetamine ja II etapp

Elukeskkonna parendamine

€ 1,2 miljonit
 • Muuga mänguväljaku ehitamine
 • Viimsi Kooli skate- pargi rajamine
 • Karulaugu terviseraja pikendus
 • Mõisapargi jalgpalliväljaku kunstmurukatte vahetus
 • Viimsi jalgrattaparkla rajamine
 • Tammede pargi rajamine

Tänavavalgustus

€ 490 000
 • Viimsi valla LED valgustamise projekti omaosalus
 • Tänavavalgustuse rekonstrueerimistööd
 • Külade tänavavalgustuse rekonstrueerimine

Haridus ja kultuur

€ 278 000
 • Rannarahva muuseumi hoone ja Viimsi vabaõhu- muuseumi remonttööd
 • Naissaare kitsarööpmelise raudtee ehitustööd
 • Püünsi Lasteaia kapitaalremont
 • Haabneeme Kooli põhihoone koridoride, trepikodade remont

Kuidas registreerida?

 • Eesti.ee (digiallkirjastatult)
 • E-posti teel (digiallkirjastatult): saada vajalikud dokumendid (elukohateate VORM, vajadusel üürileping/omaniku nõusolek ning hooldusõgusliku vanema nõusolek) digitaalselt allkirjastatuna aadressile katrin.jalast@viimsivv.ee.
 • Kohapeal täida paberil elukohateade, võta kaasa vajalikud nõusolekud ja tule Viimsi Vallavalitsusse või täida elukohateate VORM kohapeal.
 • Postiga saada täidetud elukohateate VORM postiga (Viimsi Vallavalitsus, Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Harjumaa, 74001) ja lisa juurde esitaja isikut tõendava dokumendi koopia ja vajalikud nõusolekud.

Elukoha registreerimise kohta leiad täiendavat infot valla kodulehelt

Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa

viimsi@viimsi.ee